การฝึกอบรม

การอบรม
เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว พนักงานทุกคนจะต้องทำการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหารเพื่อทราบถึงทัศนะคติเกี่ยวกับการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน หากมีทัศนะคติในด้านลบเกี่ยวกับการ ให้บริการก็จะถือว่าไม่ผ่านการสอบ สำหรับพนักงานที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ บริษัท ฯ ก็จะทำการฝึกในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
- ฝึกอบรมจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ ค้นบุคคล
- การฝึกอบรมศิลปะการป้องกันตัวทั้งการใช้กระบองและมือเปล่าและการจับกุมคนร้าย
- การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ถูกต้อง
- การฝึกอบรมการใช้คำพูดให้สุภาพและการรับโทรศัพท์
- ฝึกอบรมการอำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้ว่าจ้างและลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในที่ทำการของผู้ว่าจ้างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
- ฝึกอบรมการสังเกต และจดจำตำหนิรูปพรรณสัณฐานบุคคลบุคคลที่ต้องสงสัย
- ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นทั้งการใช้ถังดับเพลิง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฝึกอบรมทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วัน ฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรมของบริษัท ฯ หลังจากนั้นพนักงานจึงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ในการปฏิบัติงานจะมีทีมงานฝึกอบรมนอกสถานที่ไปทำการฝึกทบทวน พัฒนา เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความชำนาญมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงตามสถานที่ที่ปฏิบัติงาน และมีเจ้าหน้าที่ออกประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 24,705