เกี่ยวกับเรา

               

        ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยสำหรับเรา นั้น คือภารกิจอันทรงเกียรติที่ต้องอาศัย ความรับผิดชอบสูง ต้องมีความ พร้อมทั้งร่างกายและจิต ใจ เพราะเราตระหนักดีว่าเมื่อลูกค้าเลือกเรา นั้นหมายถึงการมอบความไว้วางใจ ให้กับเรา เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาทุกด้าน เพื่อมอบการให้บริการด้านดูแลรักษาความ ปลอดภัยที่ทั้ง ทรงประสิทธิภาพ และส่งประสิทธิภาพ

          เราให้บริการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจร โดยกำหนดรูปแบบ แนวทาง ประเมินค่าและ สถานการณ์ในการป้องกัน พร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน โดยจะจัด กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ (ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์) ออกตรวจตรายังสถานที่ที่รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกสถานที่ และทุกชีวิต นับตั้งแต่ อาคารสูง หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร  อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล  หรือเซอร์วิส   อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรมโดยเรามีทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ (Management With Young Generation) ที่ใช้แนวทางการบริหารและระบบการจัดการอัน ทันสมัย ควบคู่  กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจน สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด

คณะผู้บริหาร

ประธานกรรมการ นางสาวมลฤดี ใหม่ดี

รองประธานกรรมการ พันเอกศุภฤกษ์ ผลฉาย


ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พันเอกศุภฤกษ์ ผลฉาย

ผู้จัดการเขต                นายศุภโชค แสนพลเมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการเขต พ.จ.อ.นันทวัฒน์  แก้วภักดี

สายตรวจปฏิบัติการ นายภวัต แหวนมุกข์

นายธาดา ชนะ

นายณรงค์ จันทร์ชนะ

ผู้จัดการทั่วไป นายธำรงศักดิ์ ขุนเจริญ

ธุรการทั่วไป นายศรัณย์  เพชรตีบ

นางสาวณิชา  ชีวโมกข์

นายภูวดล  ผลฉาย

                                นางสาวประภาศรี   สมัยบัวสอาด


Visitors: 13,325