อุปกรณ์ประกอบการรักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์ประกอบการรักษาความปลอดภัย

1. อุปกรณ์ที่ติดตัวประจำของพนักงาน ได้แก่  กระบอง  กุญแจมือ  ไฟฉาย  นกหวีด  เสื้อกันฝน  รองเท้ายาง  กรวยจราจร   กระบองไฟจราจร   แผงเหล็กกั้นรถ

2. รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน   วิทยุสื่อสารประจำจุดละ  1  เครื่อง 

3. สมุดคู่มือในการทำงานประจำตัวพนักงานทุกตำแหน่ง  ระบุข้อปฏิบัติในการทำงาน  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การป้อกันอัคคีภัย  หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ  สถานีดับเพลิงและโรงพยาบาล

4. สมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ

5. กล้องวงจรปิด   สัญญาณกันขโมย  กระจกส่องใต้ท้องรถ   เครื่องมือตรวจจับโลหะ  (  คิดอัตราค่าบริการเพิ่มในการติดตั้ง  )   


Visitors: 24,705