เกี่ยวกับเรา

   บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทศิวะ อินเตอร์การ์ด จำกัด "

 

           บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทศิวะ อินเตอร์การ์ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย นับได้ว่าเป็นภารกิจอันทรงเกียรติที่ต้องอาศัย ความรับผิดชอบสูง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะตระหนักดีว่าเมื่อลูกค้ามอบความไว้วางใจแก่เรา เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาทรัพยากรในทุกด้าน เพื่อมอบการบริการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

           เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ครบวงจร โดยกำหนดรูปแบบ แนวทาง การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ในการป้องกัน พร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน โดยจะจัด กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ (ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์) ออกตรวจตรายังสถานที่ที่รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับอาคารสถานที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเริ่มนับตั้งแต่ อาคารสูง หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร  อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล  หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรมโดยเรามีทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ (Management With Young Generation) ที่ใช้แนวทางการบริหารจัดการ อันทันสมัย ควบคู่  กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจน สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด

 

Visitors: 24,706