บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทศิวะ อินเตอร์การ์ด จำกัด

 

  มั่นใจมาตรฐาน  บริการ  "ไทศิวะ"                 

 

 

                เราให้บริการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจร โดยกำหนดรูปแบบ แนวทาง ประเมินค่าและ สถานการณ์ใน
การป้องกัน พร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน โดยจะจัด กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ  (ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์) ออกตรวจตรายังสถานที่ที่รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกสถานที่ และทุกชีวิต นับตั้งแต่ อาคารสูง หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร  อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล  หรือเซอร์วิส   อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรมโดยเรามีทีมผู้บริหารรุ่นใหม่    (Management With Young Generation) ที่ใช้แนวทางการบริหารและระบบการจัดการอันทันสมัย ควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงานตลอดจน สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด


                   

Visitors: 13,325